Thursday, March 13, 2008

Cara-cara untuk menarik golongan pelajar agar mencintai alam semulajadi


Pelbagai aktiviti diadakan bagi menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran sains, geografi & lukisan seperti ekosistem hutan, ekosistem sungai, video terumbu karang karang dan sebagainya, selain pendedahan tentang isu-isu alam sekitar yang terkini.

Selain itu, Eco Camp ini juga berjaya memupuk semangat kerjasama & toleransi melalui aktiviti berkumpulan serta menerapkan nilai-nilai rendah diri melalui aktiviti seperti jurit malam dan cintai sungai kita.

Beberapa program juga telah dijalankan antaranya ceramah alam sekitar & mini bengkel. Salah satu program yang menarik minat ialah audit alam sekitar yang memberikan peluang pelajar menerapkan konsep 5 R (Rethink, Reduce, Reuse, Repair dan Recycle) dalam aktiviti kumpulan. ia lebih menekankan kepada bagaimana pelajar dapat memainkan peranan mengamalkan penjimatan tenaga secara berkesan.

No comments: