Tuesday, March 18, 2008

Membentuk Keluarga Bahagia


5 garis panduan utama dalam mendidik anak-anak:

- Sentiasa mendoakan kesejahteraan anak-anak mereka.
- Membudayakan anak-anak dengan ilmu pengetahuan.
- Mendisiplinkan anak-anak dengan hidup yang sihat dan sempurna.
- Meningkatkan pengetahuan keibubapaan dari semasa ke semasa.
- Menjadikan diri sebagai contoh terbaik kepada anak-anak.

No comments: