Tuesday, March 18, 2008

Tujuan Pendidikan Seks


1) Memberikan pengertian yang memadai mengenai perubahan fizik, mental & proses kematangan emosional yang berkaitan masalah seksual pada remaja.


2) Bentuk sikap & memberkan pengertian terhadap seks dalam semua manifestasi yang bervariasi.


3) Beri pengertian bahawa kepuasan pada individu & kehidupan keluarga.

No comments: